Lägesbeskrivning juli 2016

HJÄRTUM utvidgat:

Alla avtal är nu registrerade och finns i register både hos oss och hos våra samarbetspartner.
Ingen ytterligare bekräftelse på detta skickas ut nu, utan kontakter tas mellan vår projektör och direkt med respektive fastighet.

Projekteringen som pågår nu innebär bl.a. upprättande av:

  • abonnentlistor

  • kartarbeten

  • kontroll av befintlig kanalisation

  • upprättande av förläggningskarta med knut- och fördelningspunkter

  • nödvändiga tillstånd och markavtal.

Med början i månadsskiftet augusti/september fortsätter sedan arbetet med individuella kontakter, planering för indragning till respektive fastighet mm.

LANDSBYGDEN:

Här pågår nu ett intensivt arbete med att formera effektiva områden och att skapa lokala engagemang.

Vår ambition är att få fram prismodeller så det blir möjligt att mer konkret planera olika områden.

Det är nu helt klart att dessa priser kommer att bygga på att vi nyttjar de bidrag för vår landsbygd som erbjuds via Jordbruksverket.

Leif /ordf.