Fibererbjudande till alla – Check!

Äntligen är det klart:
Det blir fibererbjudande till alla i föreningens hela område och snart ser vi maskinerna i Hjärtum 🙂

Landsbygden

Avtalet för hela vårt landsbygdsområde är nu i hamn.
Nästa steg är att vi till 25 oktober kommer att kalla representanter för olika landsbygdsdelar av vårt område för att delge alla detaljer i erbjudandet. Representanterna sprider sedan informationen vidare. Tecknandet av anslutningsavtal kan sedan omgående påbörjas . Mer detaljer kommer inom kort via hemsidan & Facebook.

Hjärtum

Just nu pågår arbete med att få erforderliga tillstånd och att teckna markavtal med berörda markägare.
Därefter följer kontakter med fastighetsägare för tomtprojektering, sedan tomtschakt och övrig ledningsgrävning. Målet är att kundinstallationer påbörjas v 49.

Hjärtum väntar på maskiner

Hjärtum väntar på maskiner

Öresjö

I Öresjö är vi också nästan framme – Bara ett tiotal avtal till behövs för att projektet skall kunna startas!
Ett intensivt arbete pågår för att få in de sista avtalen som krävs för projektstart.

 

Vi hörs!
Leif, ordf gm Gitte.