Byggstart i Hjärtum, nästan slutfört i Öresjö och Landsbygden på gång.

Hjärtum
Nu, äntligen klart med byggstart!

Alla frågor är uträtade mot kommunen och nu fortsätter detaljplanering. Vi skall också att tecknamarkavtal med några berörda markägare och sedan skall fastighetsägare kontaktas angående lämplig inkopplig i husen. Efter årsskiftet påbörjas detaljprojektering av schaktsträckor samt kundinstallationer. När alla tillstånd är inkomna så blir det byggstart med maskiner.

Landsbygden
Landsbygdsdelen har redan ett ganska stort antal färdiga avtal men vi kommer att kalla till ett infomöte, troligen redan i januari, där det blir möjligt att omvandla, om man bara har en intresseanmälan, till ett avtal. Därefter sker planering av förläggningsvägar och införskaffande av nödvändiga tillstånd bla från vägverket. I direkt anslutning till att Hjärtum förläggs kommer sedan arbetet att fortsätta utöver landsbygden.

Öresjö
Hela området är nu i huvudsak klart och inkopplat, 92st av 96st är ”upplysta” dock pågår felsökning hos ett tiotal men beräknas vara avklarat inom någon dag. Så från grävstart till inkoppling har det alltså bara tagit dryga halvåret.

Leif Antonsson ordf. HFEF