Med stor glädje kan vi nu berätta att:

 

 • Vårt första område, Öresjö med ca 110 abonnenter nu är genomfört och i drift.
 • På det andra området Hjärtum för ca 150 abonnenter är nu allt klart för start och
  tidplan för genomförandet är under arbete. Start kommer att ske så snart det är
  praktiskt möjligt och genomförande planeras under första delen av 2018
 • Därefter startar vi nu upp genomförandet på vår landsbygdsdel med upp mot 700
  abonnenter. Vi kör drop in / öppet hus 15 februari för tillkommande avtal och info.
  se separat inbjudan

Leif ordf.