Klart för grävning i Hjärtum!

Entreprenören för Hjärtum heter SLL Energi & Infrastruktur AB från Trollhättan och vi kommer nu att börja se deras bilar rulla här.

  • Avslutande arbete med tillstånd och markavtal sker under febr/mars.   
  • Enligt plan börjar grävning i april eller när vädret tillåter.
  • Driftsättning sker efter hand dock senast december 2018.

Projektet innebär även samordning med utbyggnaden på landsbygden.
Så snart arbetet väl startat kommer vi fortlöpande informera om vad som händer, när och hur kontakter tas med respektive fastigheter osv.

Leif ordf.