FIBERFOLKET INVADERAR HJÄRTUM !

Med början redan nu men i huvudsak under vecka 17 kommer SLL AB att sätta ut markeringspinnar vid respektive tomts tänkta anslutningspunkt. Ytterligare en markeringspinne lämnas som du som tomtägare sätter vid huslivet där ni önskar att fibern dras in i huset.

Personliga besök kommer sedan att ske hos alla av SLL AB´s platsprojektledare i samarbete med  Stefan Svensson från Hjärtum fiber för att bestämma lämplig grävväg på tomten.

Avsikten är att området skall vara så väl genomarbetat att nästa steg, grävning kan göras i ett effektivt sammanhang.

Leif ordf.