Våren är här, nu drar grävningen igång!

Hjärtum tätort
Här grävs det på tomt efter tomt. SLL AB och HFEF besöker, ger råd och kommer överens om lämplig
dragning.

Hjärtum landsbygdsdelen
Det är nu högsta fart på utbyggnaden och vår entreprenör för detta område heter Bäcks Installations
AB.

Förläggningskartorna:

Är klara och markavtalen på gång. Åtta genomförandeområden är definierade
och det gäller nu att vi med förenade krafter bidrar så att genomförandet kan gå så fort och lätt som
möjligt och det gäller två saker där vi skall medverka.

  • Att nödvändiga avtal tecknas med berörda markägare.
  • Att de som ännu inte tecknat avtal blir medvetna om den möjlighet som nu finns.

Områden:

Under veckan kommer vi att maila representanter i de olika områdena om lokal medverkan.
Områdena är:

  • BL=Sollum, Röd
  • GR=Rishageröd
  • GU= Utby
  • OR=Vesten Intagan
  • RO=Jordfallslätten, Hasteröd, Uxås
  • VI=Röstorp, Sannersby
  • VL=Törresröd, Graveröd

Information kommer nu löpande och ibland med kort varsel så fortsätt att besöka vår hemsida mm.
Leif ordf.