Lägesrapport.

Nu bygger vi fiber i hela landsbygdsområdet, och det går undan!

En förutsättning är dock att vi får nödvändiga markavtal klara och vi ber därför berörda markägare att hjälpa oss med detta så vi kommer vidare i den takt vi planerat.

Vår ambition är att det i varje område skall ta ca 14 dagar att få avtalen klara.
I första området Sollum delade vi ut markavtalen för två veckor sedan och vi jobbar med att få alla påskrivna.

I nästa område Jordfallsslätten, Hasteröd, Uxås mm skall vi precis distribuera avtalen och kommer under närmaste veckorna arbeta intensivt att få även dessa klara.

Övriga områden följer i rask takt.

 

Mer lokal hjälp behövs !!

Vi behöver nu flera lokala representanter i de olika områdena för att kunna hålla takten.

Speciellt området Sannersby, Röstorp, Berg Västra och området kring Graven, Myrtuvan mot Rishageröd men självklart även de andra områdena.

Ju fler engagerade desto fortare går det.

Du får allt underlag , instruktioner och stöd av vår projektledare Stefan Svensson och rapporterar tillbaka till honom.

Anmäl dig så fort du kan till mig Leif på telefon  eller mail leif.antonsson@telia.com.

 

Hjärtum

I tätorten fortsätter arbetet helt enligt plan nu med fräsning i gatorna. Arbetet går imponerade smärtfritt och med stor hänsyn till oss boende.

I detta arbete ingår även samförläggning av rör och fiber ut mot de kringliggande landsbygdsdelarna.

 

Leif  ordf.