Fiberinkoppling, ytterligare aktuell information.

Inkoppling fortgår i allt snabbare takt men vi vill förtydliga att:

SLL svarar för indragning i fastigheten på den överenskomna platsen, montage av media omvandlaren-routern (enheten som gör om fiber till en vanlig nätverksanslutning) som ingår i vårt avtalade pris. SLL testar också hela förbindelsen och säkerställer att den har högsta kvalitet.

Vidare dragning inne i huset är fastighetsägarens ansvar och inget SLL ens har utrustning för.

För att komma igång sedan krävs också ett abonnemang som fastighetsägaren också själv tecknar. Detta kan göras med dator via den nyinstallerade anslutningen på Z-market, en startsida som man direkt når. En utmärkt instruktion lämnas vid montaget.

Leif ordf