Fiber innan hösten?

Ett intensivt arbete pågår på landsbygdsdelen, målet är fortfarande ett slutförande under sommaren men tyvärr tvingas vi inse att det blir förseningar för några av våra medlemmar då processen med vissa markägare inte är i mål. Men här kommer en uppdatering om nuläget:

Hjärtum
Hela området är i full drift och SLL har slutfört allt vad de kan, återställning av grönytor mm.
Asfalteringen sker i kommunens regi och är inte helt slutförd beträffande fibern men skall
ske i samband med att man höjer brunnar och lägger det sista lagret asfalt.

Öresjö
Är sedan maj, klart och slutfört.

Landsbygden
Snart har mellan 400 och 500 av de boende del av den nya infrastrukturen. Ett intensivt arbete sker och efter att kvarvarande frågor kring markavtal nu är i sitt slutskede, så kan arbetet fortsätta i högsta fart. Några fastigheter blir dock försenade där enstaka markägare fortfarande är i förhandling. Den övervägande delen markägare, över 200 stycken har dock varit positiva och tveklöst ställt upp, diskuterat och lagt konstruktiva förslag. Det har nyligen tillkommit två nya markägare som hjälpt till att gå runt vid ett par strategiska ställen. Vi alla som arbetat med detta, och alla vi som får ta del av denna så viktiga nya infrastruktur är djupt tacksamma för er markägare som ställt upp.

Klara avtal och på gång:

 • Hjärtum Kärrsbackevägen, Hjärtum nedre, Hjärtum söderut mot Törresröd och Hasteröd: På gång.
 • Utby, Torp: På gång.
 • Sollum Röd: Pågår.
 • Graven , Högen, Rishageröd, Häljeröd, Västra Berg: Pågår.
 • Önnered, Brattorp, Jordfallsslätten: Pågår.

Fördröjning beroende på markavtal, ledningsrätter, expropriation vid:

 • Rörmaden, Vesten
 • Torp, Gategården någon fastighet
 • Myrtuvan
 • Lekvall, Uxås vissa fastigheter
 • Området Åby, Ström, Ryk, Östra Berg, Röstorp och Sannersby, vissa fastigheter
  Leif ordf.