Trög återstart efter semestern av Hjärtum landsbygd.

Orsaken är att Skanovas entreprenör för vårt område, Bäck Installation AB genomgår ekonomisk rekonstruktion.

Det innebär att Bäck nu måste prioritera de projekt eller delar av projekt där man snabbast möjligt kan slutföra och få betalt för arbetet.

Hjärtumprojekt är fortfarande segt, ledningsrätterna hos några få markägare är tyvärr ännu inte lösta.

Skanova, vår samarbetspartner och nätägare lägger ner stora resurser på att lösa problemen, men styr inte över lantmäteriet angående ledningsrätterna, inte heller rekonstruktionen av Bäck.

Vi kan därför i nuläget inte ge närmare tidsangivelser, men projektet kommer att slutföras så fort det bara går. Vi återkommer så fort vi har mera information.

Leif HFEF ordf.