Styrelsen

STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

 

 Leif Antonsson, Ordförande

Sammankallande 

leif.antonsson@telia.com

 Bettina Levy Klose, Sekreterare

 

 

 Stefan Svensson, Kassör

 

 

 Donald Andersson, Ledamot

 

 

 Lennart Helgesson, Ledamot

 

 

 Marcus Iveström, Ledamot

 

 

 Gitte Jensen, Ledamot

 

 

 Jesper Johansson, Ledamot

 

 

 Johan Niklasson, Ledamot

 

 

 

 TILLSYNSBEFATTNINGAR

 

 Stina Margareta Ivarsson, Revisor

 

Mejladress för medlemsärendenl: medlem@hjartumsfiber.se