Full fart landsbygden!

Området är uppdelat i olika delar och de första tre områdena som nu startats är Vesten/Intagan, Utby och Sollum, och inom kort påbörjas sedan ytterligare tre områden. Det är då Jordfallsslätten /Hasteröd/Uxås, Törresröd/Graveröd och Röstorp/Sannersby. Vi kommer nu fortlöpande rapportera hur arbetet fortskrider och strax kommer en första rapport.
HFEF Leif ordf.

 

Full fart på landsbygden!

Bäck Installation informerar: 

 • Grävningen har påbörjats i delar av Intagan, vi planerar att jobba oss söderut. Den lokala entreprenören Jonas Mossudd kommer kontakta er innan grävning påbörjas på er mark.
 • Parallellt med grävningen har vi börjat kontakta fastighetsägare som ska ansluta sig till fibernätet för bokning av tomtprojektering samt installation. Ni bokas upp för ett möte med en tekniker som tillsammans med er går igenom tomtprojektering, montering av utomhusbox samt inomhusutrustning. Det som kvarstår efter detta är tomtgrävning och blåsning av fiber innan driftsättning. Utomhusboxen monteras i servicesynpunkt då vi ej behöver ha tillträde in i fastigheten vid felsökning / driftsättning. Fastighetsägaren får information när fibern är driftsatt.
 • Efter en tids dialog med fastighetsägarna i området har vi insett betydelsen av ersättning för markintrång. Bäck har lyft detta till Telia/Skanova som har lyssnat och beslutat att betala ut ersättning för markintrång på 4.85kr/m. Ersättningsnivån är densamma som i Telia/Zitius projekt som ej är bidragsfinansierade. Ersättningen gäller på alla avtal som är signerade och inlämnade senast 2018-12-01. Avtal som ej är signerade och oss till handa innan slutdatumet kommer då att lämnas in till Telia för beslut kring ledningsrätt / annullering av beställningar.
 • Markägarna som redan signerat och överlämnat avtal kommer givetvis också att få ersättning. Vi kommer gå ut med mer information om hur regleringen med ersättning kommer ske.

  Martin Blom, Projektledare,
  Jimmi Winqvist, Avtalsansvarig.

Nu har vi fiber i Hjärtum!

I dagarna pågår de allra sista installationerna i fastigheterna här i tätorten, och därefter fortsätter arbetet med återställning av först grusvägar och gräsytor. SSL´s avsikt är sedan att asfaltering kan ske innan vintern kommer på allvar.

Lite teknik info:
Ansvariga för nätet och inkoppling av de enheter vi får när vi tecknar abonnemang är Zitius. Behöver vi hjälp når vi dem på ”90200/fiber/support” och sedan fråga efter Zitius support. För de som har Telia ADSL abonnemang och har @telia.com som mailadresser, så måste man dessutom försäkra sig om man att dessa förs över till fiberabonnemaget. Detta sker INTE automatiskt! Ring Telia ” 90200/fiber/support”
OBS när ADSL abonnemangen stängs ner så stängs också anslutna mailkonton ner. Har man tecknat IP telefoni får man ett nytt nummer även om man skall behålla sitt gamla. Man får sedan pin-kod för inkoppling av dessa och måste invänta kod till det nummer man tänker använda, dessa kommer inte alltid samtidigt.

Leif, ordf

 

Fiberinkoppling, ytterligare aktuell information.

Inkoppling fortgår i allt snabbare takt men vi vill förtydliga att:

SLL svarar för indragning i fastigheten på den överenskomna platsen, montage av media omvandlaren-routern (enheten som gör om fiber till en vanlig nätverksanslutning) som ingår i vårt avtalade pris. SLL testar också hela förbindelsen och säkerställer att den har högsta kvalitet.

Vidare dragning inne i huset är fastighetsägarens ansvar och inget SLL ens har utrustning för.

För att komma igång sedan krävs också ett abonnemang som fastighetsägaren också själv tecknar. Detta kan göras med dator via den nyinstallerade anslutningen på Z-market, en startsida som man direkt når. En utmärkt instruktion lämnas vid montaget.

Leif ordf

Snart har hela Hjärtum tätort fiber!

Glädjen sprider sig med 100Mbit och mera!

LITE TIPS:

Du får med en perfekt instruktion vid installationen, följ den så snart den gröna LED´n lyser fast på din enhet. Du går in på Z-market, genomför beställning och sedan fungerar allt automatiskt inom några dagar.

Du som förhandsbeställt ett abonnemang måste däremot ringa din leverantör och berätta att fibern finns på plats, för att få det uppkopplat och att de enheter du skall ha skickas till dig.

Tänk också på om du byter från ADSL till fiber och exempelvis har mailtjänst hos din leverantör att kontrollera att denna följer med över med sitt innehåll. Detta gäller i ett första skede även om du beställt ett Telia abonnemang. Med andra ord,  ring i så fall  ” 90200 – bredband – support ” och  berätta att det är ett Zitius område, så får du hjälp. Inom någon vecka skall även detta fungera automatisk.

Leif / ordf

Första i Hjärtum tätort inkopplade!

Hjärtum inkopplat redan under oktober!!

Fram till nu har 35st hushåll fått sin fiber installerad. Under veckan gjordes vissa kompletterande grävningar och med början igen 8 oktober sker resterande inkopplingar och då med målet att allt skall vara klart redan under denna månad.

Ett helt otroligt resultat, flera månader före plan!

Ett suveränt bra genomfört projekt av SLL AB, samtidigt som vi också tackar alla inblandade, markägare, fastighetsägare och andra som på olika sätt medverkat till att genomförandet gått så smidigt.

Landsbygden går däremot lite trögt.

Detta trots att BÄCK Installation lägger ner mycket jobb och engagemang.

Efter vårt markägarmöte och stoppdatum veckan efter är ändå bara hälften (ca 100st) markavtal helt klara,  men det fortsätter att droppa in några om dagen.

Det är mera klart i den norra delen så det lutar åt att det blir där vi kan börja.

Vi hoppas att resterande markägare så snart det går är beredda att samverka i positiv anda i denna så helt nödvändiga och så viktiga infrastruktur i vårt område.

Tyvärr är det så att markavtal som inte är klara fördröjer utbyggnaden i den del de berör så för allas vårt intresse ber vi om snabba beslut så vi kommer vidare i den takt vi planerat

Öresjö

Är nu i drift och markägarna där har i dagarna fått ett godkännande- avslut -avtal att ta ställning till. Några mindre justeringar på återställningarna skall också hanteras. Två sent tillkommande fastigheter skall också anslutas men där har vi inte än en tidsplan.

Leif ordf. HFEF

Inkopplingen i Hjärtum startar!

Hjärtum

Nu går det undan, i centrala Hjärtum får vi snart ett efterlängtat hembesök! Allt följer plan, så om bara två veckor startar installation och inkopplingen av våra fastigheter. Du kontaktas då av SLL AB via mail eller telefon och en tid bestäms för arbetet i din fastighet.
Sen rullar det på i rask takt hus efter hus så i år kommer nog tomten via fiber!

Leif ordf. HFEF

 

Landsbygden

Efter ett välbesökt markägarmöte under veckan så rätades många frågetecken ut, en del kartor ritades om och framför allt så skrevs en mängd avtal under. Vi jobbar fortfarande tillsammans med ett antal markägare för att kunna nå en överenskommelse men viljan är överlag god. Har du fått avtalsförslag och känner att du vill diskutera så tveka inte att kontakta oss i föreningen, Jimmi Winquist 0733-20 86 02 på BÄCK eller vår grävare Jonas Mossud – Markbaronen 0739-09 12 53.

Markavtalen är en förutsättning för att vi alla ska kunna få fiber, tillsammans framtidssäkrar vi landsbygden.

Marcus, HFEF

Hjärtum fiber: Landsbygdsdelen nästa steg.

Nu startar grävning av fiber till hela landsbygden på Bohussidan av kommunen. Upp mot 600 hushåll räknar vi att nå med denna satsning.

Allt följer plan, material är under leverans och maskinerna snart på plats, insamlingen av markavtal avslutas och grävning påbörjas sedan direkt.

 • Avslutande insamling av markavtalen görs nu mot ett slutdatum 21 september.
 • Markägare som ännu inte tecknat avtal kallas i brev till möte v37 för information och teckning av avtal.
 • Grävning påbörjas sedan direkt i det första område som är klart, övriga följer efterhand.

Leif ordf HFEF

MARKÄGARE, MARKAVTAL Hjärtum landsbygden

Tillsammans gör vi det nu möjligt för att hela västra delen av vår kommun att få tillgång till senaste och framtidens infrastruktur och dessutom med början redan i höst !

FÖRTYDLIGANDE !
Markägare som berörs har fått, eller kommer få ett förslag till avtal som delas ut av föreningens områdesrepresentanter. Tyvärr har vi förstått att dessa avtal väckt en del frågetecken så:

 • Det utskick berörda markägare fått med rubriken ”information” innehåller dessutom det avtal vi ber Er underteckna och returnera. Behöver du ett nytt bara ring.
 • Vår entreprenör Jimmi Winquist 0733-20 86 02 på BÄCK och vår grävare Jonas Mossud – Markbaronen 0739-09 12 53 finns nu efter semestrarna tillgängliga för frågor om just din förläggning.
 • Returkuvertet har vi tyvärr missat men är ni ändå vänliga och skickar in direkt så är det adress:

BÄCK Installation
Att: Jimmi Winquist
Arendalsvägen 22
43439 KUNGSBACKA

eller så lämnar Du till:
Hjärtum Fiber ek. för.
Stefan Svensson
Sandliden 163
463 75 Hjärtum

eller din närmaste områdesrepresentant som du hittar under fliken kontakt på föreningens hemsida www.hjartumsfiber.se.

Vi är så tacksamma för din medverkan och att vi tillsammans på detta smidiga och snabba sätt når
resultat för allas vårt bästa.
Leif Antonsson Ordf HFEF

Fiber = framtidens infrastruktur för Tele, Tv, Data

VI BYGGER VÅR NYA INFRASTRUKTUR FÖR TELEFONI, TV OCH DATA.
En av landets större fiberutbyggnader sker just här och det senaste är Hjärtums Fiber landsbyggdel, med förhoppning att ytterligare ca 600 abonnenter i vår kommun på landsbygden väster om älven kommer att få fiber.

HJÄRTUM landsbygden
ca 600 abonnenter
Allt finns på plats, projektör är BÄCK Installation, grävare är Markbaronen – Jonas Mossud, projektering av förläggningen är gjord, markavtalen utskickade, material på gång osv. Men för att komma igång måste alla goda krafter samverka NU så vi kan genomföra detta, markägare, abonnenter mm. alla måste hjälpas åt. Det är AKUT att vi får in markavtalen så vi inte får förseningar eller i västa fall riskerar hela projektet.

HJÄRTUM TÄTORT
ca 150 abonnenter
Hjärtum följer helt plan. Alla markavtal är klara, vägverket markägare allt. Grävningen är klar och kanalisering är påbörjad, med start från respektive fastighet i stråk ner mot telestationen. Därefter blåses fiber i motsatt riktning först i stammarna upp mot kopplingspunkterna för att senare blåsas ända in i husen. Det vi känner till nu är att blåsning in i husen kommer att ske under oktober mao tom före plan! Allt återställes som vi ser direkt så gott det går, för att senare slutföras med asfaltering.

ÖRESJÖ
ca 120 abonnenter
Öresjö var helt klart strax före semestrarna. Besiktning av bla återställning har skett och avslutande
arbeten beräknas bli utförda några veckor efter semestrarna.

Leif ordf.

Load more