Våren är här, nu drar grävningen igång!

Hjärtum tätort
Här grävs det på tomt efter tomt. SLL AB och HFEF besöker, ger råd och kommer överens om lämplig
dragning.

Hjärtum landsbygdsdelen
Det är nu högsta fart på utbyggnaden och vår entreprenör för detta område heter Bäcks Installations
AB.

Förläggningskartorna:

Är klara och markavtalen på gång. Åtta genomförandeområden är definierade
och det gäller nu att vi med förenade krafter bidrar så att genomförandet kan gå så fort och lätt som
möjligt och det gäller två saker där vi skall medverka.

 • Att nödvändiga avtal tecknas med berörda markägare.
 • Att de som ännu inte tecknat avtal blir medvetna om den möjlighet som nu finns.

Områden:

Under veckan kommer vi att maila representanter i de olika områdena om lokal medverkan.
Områdena är:

 • BL=Sollum, Röd
 • GR=Rishageröd
 • GU= Utby
 • OR=Vesten Intagan
 • RO=Jordfallslätten, Hasteröd, Uxås
 • VI=Röstorp, Sannersby
 • VL=Törresröd, Graveröd

Information kommer nu löpande och ibland med kort varsel så fortsätt att besöka vår hemsida mm.
Leif ordf.

HJÄRTUM tätort, nu går det undan!

VIKTIGT   VIKTIGT  VIKTIGT!
SLL AB går nu runt och besöker alla fastigheter i etapp 1 (Hjärtum tätort och dess närmaste fastigheter) ni som inte varit hemma har fått en pinne med grön topp på er trapp. Känner du att din fastighet hör till området men inte fått utmärkning eller en pinne så kontakta Leif, leif.antonsson@telia.com

Har du fått en pinne måste ni omedelbart placera den vid huslivet där ni vill att fibern skall gå in.

 

Prata gärna med grannarna så detta sprids!

 

FIBERFOLKET INVADERAR HJÄRTUM !

Med början redan nu men i huvudsak under vecka 17 kommer SLL AB att sätta ut markeringspinnar vid respektive tomts tänkta anslutningspunkt. Ytterligare en markeringspinne lämnas som du som tomtägare sätter vid huslivet där ni önskar att fibern dras in i huset.

Personliga besök kommer sedan att ske hos alla av SLL AB´s platsprojektledare i samarbete med  Stefan Svensson från Hjärtum fiber för att bestämma lämplig grävväg på tomten.

Avsikten är att området skall vara så väl genomarbetat att nästa steg, grävning kan göras i ett effektivt sammanhang.

Leif ordf.

Läget?

Hjärtum, markering av slutlig dragning påbörjas!
Utsättning av anslutning vid och på tomterna sker v 17. Detaljer om detta publiceras i början av nästa vecka dvs v16.

Dragningen på Landsbygdens är nu ritad.
Projektering av dragningen på landsbygden är klar i ett första utkast och arbetet fortsätter nu direkt med detaljplanering och att skriva markavtal.

Öresjö är i huvudsak avslutat.
Återställning av vägar och marker sker så snart vädret tillåter.

Leif ordf.

Klart för grävning i Hjärtum!

Entreprenören för Hjärtum heter SLL Energi & Infrastruktur AB från Trollhättan och vi kommer nu att börja se deras bilar rulla här.

 • Avslutande arbete med tillstånd och markavtal sker under febr/mars.   
 • Enligt plan börjar grävning i april eller när vädret tillåter.
 • Driftsättning sker efter hand dock senast december 2018.

Projektet innebär även samordning med utbyggnaden på landsbygden.
Så snart arbetet väl startat kommer vi fortlöpande informera om vad som händer, när och hur kontakter tas med respektive fastigheter osv.

Leif ordf.

 

Ett lyckat ”drop in”.

15 februari höll föreningen ett öppet hus inför starten av landsbygdsdelen. Drygt 150 personer besökte oss, fick svar på frågor och kollat att man var med. Mer än 25 nya avtal fick vi in och fler kommer från de som nu gör det hemifrån.

Vi startar nu även utbyggnaden på landsbygdsdelen, målet är ett genomförande under 2018. Alla som vill vara med måste omgående teckna ett avtal mot vår partner Zitius. Entreprenör för genomförandet är klar och uppstart kommer att ske så snart som möjligt,  vi har några steg innan vi kan börja gräva

 • Samla upp de sista intressenterna så vi inte missar någon, se vilka områden vi ska täcka in.
 • Rita kartor, vilka kabelvägar?
 • När ritningarna finns, vilka är markägare?
 • Kontakta markägare för diskussion och avtal.

När alla nödvändiga markavtal och intyg är klara så kör vi igång!

Vill du teckna avtal, är osäker på om du är tecknad eller har andra frågor? Kontakta oss i föreningen eller Zitius Fiberrådgivare Tel: 020- 11 85 00

En på alla sätt trevlig och lyckad kväll och vi tackar alla som besökte oss!
/ Leif, Stefan, Marcus, Jesper HFEF och Daniel Zitius

Fiber till landsbygden!

Inbjudan till ”öppet hus”/”drop in” för landsbygdsdelen med avtalsskrivning och info:
torsdagen 15 februari 17.00 – 20.00 i Hjärtumsgården.

Representanter för både Hjärtum Fiber och vår partner Zitius kommer att finnas på plats.

Vi vänder oss i först hand till:

 • Dig som ännu inte slutfört din intresseanmälan som
  ett beställningsavtal
 • Dig som ännu inte anmält dig.
 • Dig som redan skrivit avtal och vill ha senaste
  info.

Vi startar nu utbyggnaden på landsbygdsdelen och ett första steg är att alla som vill vara med måste teckna ett avtal mot vår partner Zitius.
Entreprenör för genomförandet är klar och uppstart kommer att ske så snart som möjligt när alla nödvändiga markavtal och intyg är klara. Målet är ett genomförande under 2018

Med stor glädje kan vi nu berätta att:

 

 • Vårt första område, Öresjö med ca 110 abonnenter nu är genomfört och i drift.
 • På det andra området Hjärtum för ca 150 abonnenter är nu allt klart för start och
  tidplan för genomförandet är under arbete. Start kommer att ske så snart det är
  praktiskt möjligt och genomförande planeras under första delen av 2018
 • Därefter startar vi nu upp genomförandet på vår landsbygdsdel med upp mot 700
  abonnenter. Vi kör drop in / öppet hus 15 februari för tillkommande avtal och info.
  se separat inbjudan

Leif ordf.

Byggstart i Hjärtum, nästan slutfört i Öresjö och Landsbygden på gång.

Hjärtum
Nu, äntligen klart med byggstart!

Alla frågor är uträtade mot kommunen och nu fortsätter detaljplanering. Vi skall också att tecknamarkavtal med några berörda markägare och sedan skall fastighetsägare kontaktas angående lämplig inkopplig i husen. Efter årsskiftet påbörjas detaljprojektering av schaktsträckor samt kundinstallationer. När alla tillstånd är inkomna så blir det byggstart med maskiner.

Landsbygden
Landsbygdsdelen har redan ett ganska stort antal färdiga avtal men vi kommer att kalla till ett infomöte, troligen redan i januari, där det blir möjligt att omvandla, om man bara har en intresseanmälan, till ett avtal. Därefter sker planering av förläggningsvägar och införskaffande av nödvändiga tillstånd bla från vägverket. I direkt anslutning till att Hjärtum förläggs kommer sedan arbetet att fortsätta utöver landsbygden.

Öresjö
Hela området är nu i huvudsak klart och inkopplat, 92st av 96st är ”upplysta” dock pågår felsökning hos ett tiotal men beräknas vara avklarat inom någon dag. Så från grävstart till inkoppling har det alltså bara tagit dryga halvåret.

Leif Antonsson ordf. HFEF

HFEF Läget 2017-10-31

HJÄRTUM
Bearbetning av material samt förhandlingar fortgår, vi kommer förhoppningsvis snart att kunna leverera mer specifik information.

ÖRESJÖ
Är nu i det närmaste klart, slutförande pågår.
· förläggning klar
· inkoppling klar för merparten

LANDSBYGDEN
· tillräckligt kundunderlag finns
· projektering pågår
· användaravtal skrivs efter hand med Zitius

/ Leif ordf

Load more