Category: Okategoriserade

Årets mål?

Vi börjar se målet, att större delen av området väster om älven kunnat få fiber, även om en del fortfarande återstår.Arbetet har fortgått efter sommaren med stor intensitet och ytterligare 40st har nu sin anslutning och 19st till blir strax klara.I området mellan Hjärtum och ned mot Ström har det under hösten varit ett intensivt …

Continue reading

Äntligen är semestrarna slut!?

Arbetet är nu återstartat i full utsträckning efter semestrarna och vi kan notera att 132 st är nu idriftsatta i norra delen och 108 st i södra ett jättebra resultat. Arbetet fortsätter i flera delar i de södra och västra delarna men tyvärr är vi i en del fall påverkade av pågående ledningsrätts-ärenden med markägare. …

Continue reading

Semester snart? Här jobbas det för fullt!

Lägesrapport 2021-06-11 Information direkt från Telia´s projektledning för Hjärtums projektet. Projektet har med hjälp av Fyrstads Entreprenad driftsatt 38 kunder under våren och kommer innan Juli ha driftsatt ytterligare 50 kunder.Det innebär att vi i tidigare entreprenad driftsatt 132st + Fyrstads 38 + kommande 50 = 220 kunder innan semestern, då återstår ca 200 kunder …

Continue reading

Det arbetas i projektet på många ställen.

Fyrstads Entreprenad som nu slutför arbetet sköter sig galant!Tas emot så väl bland våra kunder som bla säger:”Jätte-eloge till Fyrstads, de gör ett kalas-jobb. De löser dessutom problem efter den förra entreprenören och gör det snyggt. De kommunicerar väl med de inblandade i bygden och löser alla små saker som uppkommer.” Projektet.Planen är att färdigställa …

Continue reading

VÅREN KOMMER OCH I ÅR ÄVEN FIBERN !

Tjälen släpper och nu går det från planering till genomförande. Grävning, installation och uppkoppling.Det är full fart i projektet och med Fyrstads Entreprenad från Ljungskile är vi äntligen på väg motmål. Så för er som nu får besök, det är Fyrstads Entreprenad som slutför vårt, Hjärtums Fibers och Zitius projekt.Fyrstads har redan gjort ett antal …

Continue reading

Flera goda nyheter!

ARBETET FORTSÄTTER Vår nya entreprenör Fyrstads Entreprenad har nu gjort en om fattande kartläggning av redan gjorda förläggningar och kommer nu inom kort att påbörja grävarbeten, naturligtvis med reservation för vad tjälen kan ställa till. Man kommer sannolikt att starta med resterande tomtgrävningar.Vi önskar ”Fyrstads” välkomna hos oss och vill samtidigt informera att allt arbete …

Continue reading

Upphandlingen är helt klar!

En ny entreprenör för slutförandet är klar och heter Fyrstads Entreprenad.Ett intensivt arbete med planering pågår och arbetet startas snabbast möjligt.Utmaningen med ledningsrätterna som påverkar en del kvarstår, men vi hoppas att denplanerade synen under januari skall föra oss framåt.All berörda kommer att informeras individuellt av Zitius på mail eller brev, men vi vill ocksåigen …

Continue reading

Lite nytt, går framåt.

ARBETET återstartas inom kort!Upphandlingen är klar precis som vi tidigare gått ut med, en sista signatur skall på plats och sedan planeras ett uppstartsmöte äga rum inom några dagar. En offentlig upphandling av denna storleksordningen är inte helt lätt att genomföra och har tagit mycket tid i anspråk. LEDNINGSRÄTTERNADen platsbesiktning som skulle ske under november …

Continue reading

UPPHANDLINGEN är klar!

Upphandlingen är nu klar och arbetet återupptas snarast möjligt. Återstarten påverkas inte av hanteringen kring ledningsrätterna utan fortsätter där det går i väntan på processen i mark och miljödomstolen.Vi hoppas inom kort att komma med mera detaljer kring detta. UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN Här väntar vi på kommunens tillstånd att få fortsätta arbetet upp …

Continue reading

Utby lyser upp i höstmörkret.

Nu när höstmörkret drar in så kan vi meddela att i etappen Utby börjar fler få ljus i sin fiber, glädjande! Här kommer en uppdatering om läget just nu och vad vi vet. UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKENUtbyggnaden och inkopplingen skall nu i stort vara klar i första delen. Arbetet fortsätter sedan upp mot Ljungbacken …

Continue reading

Load more