March 2016 archive

Klart med fiber till oss 2016!

Det blir ett helt öppet nät, och starten sker så snart anslutningsavtal är tecknade. Genomförandet sker i etapper och beroende på skillnaderna i förutsättningar, så gäller olika prisbilder. Vår partner, som heter Zitius, är huvudansvarig. Fibergruppen är underentreprenör för förläggningen av fiber och sedan tar Skanova över nätet och svarar för underhållet. Vi startar i …

Continue reading