April 2020 archive

Arbetet fortsätter i området som planerat.

Läget 2020-04-23 Vårt område är pågående och inte påverkat av det stopp i bidragshanteringen som Jordbruksverket informerat om. Upphandlingen av ny entreprenad i södra delen är nu i det närmaste klar. Det visade sig emellertid att arbetet med att ta fram bakgrundsmaterialet var mer omfattande än vad som kunde förutses, därför blev det en fördröjning, …

Continue reading