July 2020 archive

Semester, men saker är på gång!

ÅKERSTRÖM Här har återställningsarbete påbörjats under juli. VALLENVÄGEN – UTBYGrävtillståndet blev klart i juli och arbetet startades omedelbart för att ge de berörda abonnenterna sina uppkopplingar. Arbetet beräknas vara helt klart nu.. UPPHANDLINGEN – SISTA DELEN För resterande del av projektet pågår upphandlingen och beräknas bli klar efter semestern, med målet att arbetet återupptas så …

Continue reading