October 2020 archive

UPPHANDLINGEN är klar!

Upphandlingen är nu klar och arbetet återupptas snarast möjligt. Återstarten påverkas inte av hanteringen kring ledningsrätterna utan fortsätter där det går i väntan på processen i mark och miljödomstolen.Vi hoppas inom kort att komma med mera detaljer kring detta. UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN Här väntar vi på kommunens tillstånd att få fortsätta arbetet upp …

Continue reading