November 2020 archive

Lite nytt, går framåt.

ARBETET återstartas inom kort!Upphandlingen är klar precis som vi tidigare gått ut med, en sista signatur skall på plats och sedan planeras ett uppstartsmöte äga rum inom några dagar. En offentlig upphandling av denna storleksordningen är inte helt lätt att genomföra och har tagit mycket tid i anspråk. LEDNINGSRÄTTERNADen platsbesiktning som skulle ske under november …

Continue reading