October 2021 archive

Årets mål?

Vi börjar se målet, att större delen av området väster om älven kunnat få fiber, även om en del fortfarande återstår.Arbetet har fortgått efter sommaren med stor intensitet och ytterligare 40st har nu sin anslutning och 19st till blir strax klara.I området mellan Hjärtum och ned mot Ström har det under hösten varit ett intensivt …

Continue reading