March 2022 archive

Vi närmar oss mål!

Vädret har varit till vår fördel, arbetet har kunnat fortgå och ett intensivt arbete av Telias projektledning och Fyrstads entreprenad som utförare har inneburit att nu är i det närmaste allt som går att installera inte bara gjort utan också uppkopplat och fungerande! Ett stort och positivt engagemang av berörda har inneburit att allt som …

Continue reading