November 2022 archive

Projektet går nu in i sitt sista skede!

När projektet är slutfört så har ca 800 hushåll i vårt område fått tillgång till fiberoch modern kommunikation! Nuläget.Som vi tidigare informerat om har alla ledningsrätter under hösten vunnit laga kraft!Arbetet för att fortsätta och slutföra startade omedelbart och vi kan nu beskriva den plan som manarbetar efter:Schakt har påbörjats utefter kvarvarande trafikverkets vägar i …

Continue reading