Förprojekteringen är nu klar!

Förprojekteringen är nu klar och en första genomgång visar att vi håller oss kring väntade kostnader, men underlaget måste analyseras ytterligare.
Därefter ansöker vi så fort vi kan om bidrag och planerar för genomförande.
HFEF Hjärtum Fiber ekonomisk förening är nu helt etablerad med bankkontakter, försäkringar mm

Kalender:

Juni: Vi gjorde en förnyad offertrunda inför förprojekteringen, som sedan beställdes hos RALA.

Juli: Resultat kom från RALA och analyseras fortsatt. Området definieras som två tätorter; Hjärtum, Ström och sedan landsbygden

Augusti: Vi gör ansökan om bidrag för landsbygdsdelen hos Jordbruksverket

September:
1. Offerter tas in på genomförande
2. Vi kallar till en föreningsstämma för beslut om genomförande
3. Markavtal för ledningsdragningar tecknas, ev. mha slutlig entreprenör.

Oktober: Upphandling av genomförandet

/150707 Leif Antonsson ordf.