Ett steg till mot fiber

Ett steg till mot fiber.

Ansökan om bidrag till vår landsbygdsdel är nu inlämnad till Jordbruksverket.
Den omfattar 599 hushåll och ca 12 mil fiber för totalt ca 23 Mkr.
Förhandlingar har också startats för alla delar av vårt område med andra aktörer som är aktiva i och i närheten av vårt område.
Vi tror att med vårt medlemsunderlag så har vi ett starkt förhandlingsläge.
Detta är nuläget och vi återkommer.
/Leif ordf.