Nu börjar det!

I veckan har vi träffat överenskommelse med Svenska Fiber/ IP-only att de tar över och erbjuder våra medlemmar i Ströms tätort anslutning till deras nät för Lilla Edets tätort.

Vi för sedan intensiva diskussioner om övriga delar av vårt område dvs Hjärtum och landsbygdsdelen med både Svenska Fiber/Ip-Only och andra alternativa leverantörer av fiberförläggning.

Vi är nu hårt uppvaktade av flera aktörer som i olika avseende har mycket positiva förslag.

Det gäller såväl förläggning av nätet, ”lysa upp det” (idriftsätta det) som val av abonnemang, till att senare underhålla det.

Vår inställning är att vi, så snart vi kan, vill handla upp hela hanteringen från markavtalen till den tekniska konstruktionen och förläggningen av någon aktör.

Detta bla beroende på att vårt område är så stort att detta inte enligt vår mening går att hantera på ideell basis.

Vi förväntar konstruktiva förslag från nätbyggare under november och hoppas sedan kunna ta snabba beslut om fortsättning.

Målet nu är anslutningar under 2016. Ett överordnat villkor är hela tiden ett operatörsoberoende nät. Vi tror heller inte att detta påverkar målsättningen med ett slutpris på max 20 000 kr.

Ansökan om bidrag via Jordbruksverket (JBV) är fördröjd, då JBV och Länsstyrelserna som är beslutande instans inte är överens om villkoren. Ett klarläggande förväntas först under november.

Som resultat kommer med stor säkerhet vår ansökan att behöva bearbetas ytterligare.

/Leif ordf.