Klart med fiber till oss 2016!

Det blir ett helt öppet nät, och starten sker så snart anslutningsavtal är tecknade.

Genomförandet sker i etapper och beroende på skillnaderna i förutsättningar, så gäller olika prisbilder.

Vår partner, som heter Zitius, är huvudansvarig. Fibergruppen är underentreprenör för förläggningen av fiber och sedan tar Skanova över nätet och svarar för underhållet.

Vi startar i ett utvidgat Hjärtum där priset är 21 900 kr dvs 20 900 kr om man kan utnyttja rotavdraget. Nu gäller priset ända in i huset och inte bara till tomtgräns.

Betalningen sker med 5 000 kr vid projektstart, ytterligare 5 000 kr när grävningen startar och resterande efter slutförd anslutning.

För att komma igång i Hjärtum behövs minst 96 abonnenter och vi har 133 intressenter. Så det gäller bara att omvandla intresse till avtal så kör vi!

Landsbygden kommer att få individuella offerter, och vi jobbar med att samordna boendeområden till kostnadseffektiva enheter.

Ström / Berg Östra kommer att hanteras av Zitius att själva.

Det kommer mer info efterhand och vi planerar ett info möte v14 dvs efter påskhelgen.

/Styrelsen – Leif ordf.