Kallelse till Infomöte för Hjärtum och landsbygden i vårt område

 HFEF kallar till informationsmöte:  

Vem -> Fastigheter i Hjärtum och landsbygden i vårt område
Plats -> Hjärtumsgården
Tid -> Torsdag 7 april 2016  kl 19.00

 

Fiber till hela vårt område !

Innehåll på mötet:

 • Bakgrund

 • Avtalet

  • Uppdelning i etapper

  • Kostnad, betalning

 • Zitius presentation

 • Teckning av anslutningsavtal i första etappen, Hjärtum


VÄLKOMNA

Styrelsen HFEF, Hjärtum Fiber Ekonomisk Förening

Kallelse infomöte april 2016, Hjärtum och landsbygden

 


Kommunikationsoperatör – den som HFEF tecknar avtal med: Zitius. 
Entreprenör – den som utför arbetet & skriver avtal med fastighetsägarna, samarbetspartner till Zitius: Fibergruppen.
Tjänsteleverantör – den som underhåller fibernätet: Skanova.


Tidsplan:

 • 7 april 2016: Informationsmöte med medlemmar i Hjärtum & Landsbygden, Zitius (kommunikationsoperatör) och Fiberföreningen HFEF. Kallelse kommer i brevlådan, på hemsidan och på Facebook HFEF.

Vår förhoppning är följande:

 • Försommar:  Arbetet påbörjas.
 • Sommar:  Schaktarbetet påbörjas.
 • Senhöst/Vinter: Driftsättning. (Äntligen!)