Julklappen: Samma avtal för över 1000 hushåll!

Nu tecknar vi avtal för alla i hela vårt område:
Över 1000 hushåll omfattas!

Beställning av fiber – Nya bättre villkor för Hjärtum och Öresjö – Samma för hela vårt område.

senior-lady-with-christmas-gift_SMALL

Då det blev så konstigt med olika avtal & villkor för de olika områdena, så vi har nu förhandlat fram samma villkor för hela vårt område. Dvs Hjärtum utvidgat, Öresjö och Landsbygden.

→  Samma pris till alla: 21 900 kr.

→  Samma betalningsvillkor för alla:

  • Hela beloppet direkt före installation.
    alternativt 

  • Hela beloppet efter installation eller Delbetalning i efterskott med 393 kr /månad, efter kreditprövning.

 

För att detta ska fungera i praktiken måste Etapp Hjärtum göra en ny beställning av fiber.

Dvs Nya villkor = Nytt avtal. Detta gäller alla, även de som redan beställt. Mer om det nedan. Skynda, skynda att skriva nya avtal så att projektet inte försenas! 

För Etapp Öresjö hålls lokala möten, med möjlighet att teckna de nya avtalen, inom kort. I övrigt gäller samma här, dvs nyteckning via “fibertillalla” eller manuellt enligt nedan så snart som möjligt. 

Tidigare tecknade avtal mot Fibergruppen kommer att annulleras och returneras till respektive fastighetsägare.

Detta kommer inte att fördröja starten av byggnationen i Hjärtum då mycket av förarbetet är klart. Inte heller blir det fördröjning i Öresjö där uppstarten är mycket nära förstående.

Läget för Hjärtum är att vi väntar på grävtillstånd från vägverket och kommunen.

Om vi hjälps åt genom att snabbt skicka in ny beställning så är förhoppningen att allt rullar enligt plan.

Etapp Landsbygden, som nu också omfattas, kan på www.fibertillalla.se se om ni kan få fiber. Observera att beställningen måste göras innan årets slut! 

Beställningen görs smidigt genom att göra en ny beställning direkt på www.fibertillalla.se.

Tyvärr stämmer inte riktigt uppgifterna på beställnings-sidan, men Hjärtum och Öresjö kan bortse från datum och att det står “Landsbygden”.

Skriv in adress, fastighetsbeteckning och gör en intresseanmälBankIDan.
Ni kommer då att få ett erbjudande till er e-post med länk för att fortsätta och fullfölja tecknandet av nya avtalet.
Signera med BankID / Mobil BankID-app. 

Beställning kan också göras manuellt, men man måste då bifoga kopia av godkänd legitimation, körkort eller liknande.

För mer info kontakta era områdesrepresentanter som du hittar längst ner på sidan Kontakt eller Leif eller Stefan.

/ Leif & Stefan för Hjärtums Fiberförening HFEF 
(gm Gitte Webtanta)