Info om fiber i Metholmen/Öresjö

Zitius.se

Information om fiber i
Metholmen/Öresjö

Hej

Här följer kort information om vad som händer i området kring Metholmen, Öresjö.

Zitius är i full gång med att färdigställa området och projekteringen tillsammans med utsedd entreprenör (Transtema Group AB).

Ni kommer att få eller har fått ett brev från Fibergruppen om att de lämnar området, detta är ett standardbrev som förklarar att man lämnar området. Det betyder att Zitius har nu övertagit avtalen i Metholmen/Öresjö och Fibergruppen har därmed överlåtit dem till Zitius.

MöteZitius kallar också till möte
torsdagen 8 december kl 18:30 i Hjärtum
sgården 

för att berätta mer om fortsatt fiberutbyggnad i Metholmen/Öresjö som är en del av Zitius åtagande för hela Hjärtums fibers landsbygdsområde.

Finns det några frågor angående detta så kontakta:

Hjärtums Fiberförening, Leif Antonsson

0703-782241

Zitius Service Delivery AB, Peter Wikstrand

0725-361942

Med vänliga hälsningar

Zitius Service Delivery AB