Äntligen börjar det röra på sig!

Mycket arbete bakom och nu börjar vi närma oss synbara aktiviteter, nedan finns en kortare uppdatering om respektive område.

HJÄRTUM

Här jobbar vi fortfarande med att få nödvändiga grävtillstånd klara med kommunen.
Många arbetar med detta i bästa samförstånd med kommunen, så vår förhoppning är att det snart
skall vara klart. Därefter kan förläggningskartan göras färdig och vi kan sedan omedelbart starta att få in de nödvändiga markavtalen.

Abonnent listor finns klara för området så vi skall också göra ett sista besök hos de få som ännu inte är med för att dubbelkolla om det är medvetet val eller om något inte fungerat.

ÖRESJÖ

Abonnentlistan är klar och likadant förläggningskartan. Vi gör även här en kontroll att alla som vill, verkligen fått möjlighet att vara med. Därefter gäller det att få alla markavtal (avtal med markägare som vi passerar) klara. Det är enbart privatägd mark, så vi kan sedan mer eller mindre omedelbart gå igång.

LANDSBYGDEN

Vi kommer nu att fortsätta planeringen för landsbygdsdelen och kommer då att rikta ytterligare aktiviteter mot respektive område.

Av naturliga skäl kommer utbyggnaden att ske etappvis och siktar först på områden som dels har närhet till de nät som nu byggs i Hjärtum och Öresjö men också områden med hög täckning och många abonnenter. En förhoppning är också att öppna något i södra delen av vårt område.

Hjärtum 2017-03-14

Leif ordf. HFEF