NU ÄR DET FULL FART !

Öresjö: här  grävs det nu för fullt och 5 arbetslag är  på plats.

Matningen i vägarna har redan i det närmaste slutförts och telefonkontakt tas i dagarna med respektive fastighet om hur grävningen in till huset skall ske.

 

Hjärtum: här är el och tele markeringarna på gatorna gjorda inför den grävning som beräknas starta runt v 22-23.

Även här kommer kontakt tas per telefon med respektive fastighetsägare om hur sista biten in till astigheten skall dras.

 

Landsbygden här pågår en sista insamling av intressen och avtal och vi  hoppas inom  kort att kunna starta även här med avsikten att komma i mål under året.

 

Allmänt

Ansvarig för projekten är Zitius  ihop med Hjärtum Fiber ek.för.

Entreprenör för förläggning  är Transtema, som sedan anlitar olika underentreprenörer, i Öresjö utför t.ex. BEAB Markmontage grävningen i gatorna.

Så fort vi vet kommer vi att informera om vem det är som kommer att stå för grävningen till respektive fastighet.

 

Information

Vi kommer nu fortlöpande att informera på vår hemsida om hur arbetet framskrider.

 

Leif  ordf.