Hur går det?

HJÄRTUM
En entreprenör med större resurser sätts in i Hjärtum. Detta ger en liten fördröjning i den beräknade starten men vi hoppas i stället komma fortare mot målet. Grävtillstånden med återställningsvillkoren mot kommunen är dock ännu inte helt klara.

 

ÖRESJÖ

Grävningen avslutas inom några veckor därefter sker blåsning av fibern, installation i husen och inkoppling. Mer info om vem och när kommer.

 

 

LANDSBYGDEN

Vi har nu nått 415 st intressenter av 510 st önskade. Detta når vi troligen under nästa vecka och därefter kan projektstart ske på hela landsbygdsdelen.

 

Leif / ordf