Läget?

HJÄRTUM
Grävtillstånden från kommunen är inte helt klara, återställningsvillkoren för fräsning i kommunens mark och gator är under förhandling, entreprenör är klar men kan inte börja innan kommunen ger sitt ok.

ÖRESJÖ
Efter ett par veckors semesterstopp har arbetet upptagits igen. En rätt stor omdragning av matningen till området har behövt ske och lösts . Alla markavtal är klara.
Det beräknas nu vara bara någon veckas arbete kvar med markarbetena, därefter skall fiber blåsas i slangarna och installation ske i husen, anslutning och uppkoppling göras.
Detta arbete kommer att utföras i Transtemas namn.

LANDSBYGDEN
Efter ett fantastiskt engagemang av flera i styrelsen och engagerade representanter i olika delar av vårt område så kunde vi till slut i förra vecka lämna in så många nya intressenter att i därmed skall ha nått målet 510st och arbetet kan fortsättas med upphandling, projektstart osv.

Hjärtum 2017-08-14
Leif ordf. HFEF