Nu går det som tåget, ibland lite försenat men fram kommer vi och nu ser vi slutstationen!

Hjärtum klart för grävning, Öresjö är nästan genomfört och Landsbygden har vi nu startat upp.

HJÄRTUM
Nu är allt löst och inom kort är vi rent praktiskt igång med att gräva fiber.
Senast i mitten av nästa vecka (v38) skall grävtillstånden finnas klara.
En omfattande planering är redan gjord och vi håller just nu på att kolla att alla listor över våra abonnenter är korrekta.
Vi kommer också inom kort att kontakta de markägare som är berörda angående markavtal.

ÖRESJÖ
Här är nu allt färdiggrävt och uppgraderingen av telestationen pågår. I början av oktober skall allt vara klart.

LANDSBYGDEN
Efter ett fantastiskt engagemang av många engagerade så har vi nu totalt 517 intressenter jämfört mot målet 510 st och arbetet har därmed direkt fortsatt, med bl.a. slutförande av vår ansökan om bidrag.
Upphandling av genomförandet har också påbörjats. Nu kör vi så det ryker!
Kan tillägga att det fortsätter att komma in intressenter och vi vet att när väl arbetet går igång så kommer ytterligare anmälningar, vi kommer troligen att nå en mycket hög täckningsgrad, hör du att någon är intresserad så är det absolut inte försent, be dom kontakta oss.

Leif / ordf