Läget?

Hjärtum, markering av slutlig dragning påbörjas!
Utsättning av anslutning vid och på tomterna sker v 17. Detaljer om detta publiceras i början av nästa vecka dvs v16.

Dragningen på Landsbygdens är nu ritad.
Projektering av dragningen på landsbygden är klar i ett första utkast och arbetet fortsätter nu direkt med detaljplanering och att skriva markavtal.

Öresjö är i huvudsak avslutat.
Återställning av vägar och marker sker så snart vädret tillåter.

Leif ordf.