Status?

Hjärtum tätort
Tomt efter tomt blir klar, SLL´s personal stöder, hjälper och är bara genom sin närvaro ett trevligt inslag i vår by. Ytterligare någon vecka återstår.

Hjärtum landsbygdsdelen
Nu går det undan! Vi har nu första bunten markavtal i vår hand, området är Sollum och 11st markavtal skall skrivas. Alla berörda skall att besökas och vi kommer överens om lämplig dragning i varje enskilt fall. Det bör bli klart på 1-2 veckor om allt flyter på. Nästa område är Jordfallslätten , Hasteröd, Uxås där vi troligen får avtalen om någon vecka,  därefter följer område på område. I vilken ordning grävning sedan sker beror på flera faktorer, men klara markavtal är en förutsättning.

Markavtal:
Med markavtal menas när en förläggning behöver korsa eller gå på någons mark, inte förläggningen på tomterna, de kontakterna tas senare. Föreningens projektledare för detta är Stefan Svensson med hjälp av de olika lokala representanterna. Behövs det så stöds vi sedan av Bäcks. Ett mail till representanterna i de olika områdena kommer inom kort.

VIKTIGT!
Om du ännu inte bestämt dig om att vara med så är det nu absolut sista sekunden att teckna avtal! Information kommer löpande så fortsätt att besöka vår hemsida mm.

Leif ordf.