Full fart på landsbygden!

Bäck Installation informerar: 

  • Grävningen har påbörjats i delar av Intagan, vi planerar att jobba oss söderut. Den lokala entreprenören Jonas Mossudd kommer kontakta er innan grävning påbörjas på er mark.
  • Parallellt med grävningen har vi börjat kontakta fastighetsägare som ska ansluta sig till fibernätet för bokning av tomtprojektering samt installation. Ni bokas upp för ett möte med en tekniker som tillsammans med er går igenom tomtprojektering, montering av utomhusbox samt inomhusutrustning. Det som kvarstår efter detta är tomtgrävning och blåsning av fiber innan driftsättning. Utomhusboxen monteras i servicesynpunkt då vi ej behöver ha tillträde in i fastigheten vid felsökning / driftsättning. Fastighetsägaren får information när fibern är driftsatt.
  • Efter en tids dialog med fastighetsägarna i området har vi insett betydelsen av ersättning för markintrång. Bäck har lyft detta till Telia/Skanova som har lyssnat och beslutat att betala ut ersättning för markintrång på 4.85kr/m. Ersättningsnivån är densamma som i Telia/Zitius projekt som ej är bidragsfinansierade. Ersättningen gäller på alla avtal som är signerade och inlämnade senast 2018-12-01. Avtal som ej är signerade och oss till handa innan slutdatumet kommer då att lämnas in till Telia för beslut kring ledningsrätt / annullering av beställningar.
  • Markägarna som redan signerat och överlämnat avtal kommer givetvis också att få ersättning. Vi kommer gå ut med mer information om hur regleringen med ersättning kommer ske.

    Martin Blom, Projektledare,
    Jimmi Winqvist, Avtalsansvarig.