2018-11-20 Lägesrapport från Bäcks Installation.

Landsbygdsfiber.
Nu är vi igång med grävningen och vill passa på att ge en liten uppdatering om hur arbetet
fortskrider.
Den lokala entreprenören Markbaronen har hittills grävt 1738m på vägen från Bodalshagen i de nordvästra delarna och är nu framme i Intagan där arbetet fortsätter.
Parallellt med det så jobbar ett annat lag med försyn och inomhusinstallation där vi hittills har installerat fiberbox/mediaomvandlare till 161 boende.  Under måndagen den 19/11 påbörjades även tomtgrävningarna som så småningom ska kopplas ihop (skarvas) med schakten i gatan. När det är gjort så återstår det bara blåsning och svetsning av fibern innan vi kan börja driftsätta de första fastighetsägarna!

Efteranmälan.

Flera fastighetsägare har valt att anmäla sig sedan vi kom igång med grävningen och en del
hör av sig om det fortfarande är möjligt att ansluta sin fastighet till fibernätet. Om man vill
ansluta sig så är det smidigaste sättet att ni går in på  www.fibertillalla.se  och gör er
anmälan!

Markägare.
Till sist vill vi nämna att flera markägare har ställt sig positiva till den nya ersättningen på 4,85 kr/m vilket har gjort att vi har fått klart med flertalet markavtal. De markägare som fortfarande inte accepterar förutsättningarna trots nyheten om utlovad ersättning kommer inom kort att få information från Lantmäteriet om att det har startats ett ledningsrättsärende (expropriation) för att gräva på deras mark.
Vänligen, Bäck Installation.