GOD JUL med fiber till många av oss, resten får inom kort.

HJÄRTUM
Alla anslutningar är driftsatta och projektet har nu slutförts av SSL. Avslutande besiktning med kommunen om vägar mm har också skett. Allt är i ordning och asfaltering skall ske så snart vädret tillåter, vi hade t.om en förhoppning att det skulle ske före vinterns intåg.
De som nu tillkommer, exvis tomterna på Ljunghedsvägen, kommer att få separat pris efter anmälan och offert från Zitius.
Vi vill peka på hur fint SLL har jobbat ihop med oss boende här, varit lätta att nå, bemött oss så trevligt och ända in i det sista hanterat senkommande.
Inga problem är kända allt har fungerat till belåtenhet.
Vi bugar och tackar !!!
136st blev vi, så nu har i stort alla i området fiber!

ÖRESJÖ
Alla abonnenter förutom 2st är driftsatta och klara. Det som kvarstår är dessa två och en sista markhantering på några ställen, vilket kommer att genomföras under Skanovas ledning.
Vi är medvetna om att visst strul har inträffat men allt kommer att bli klart.
Runt 110 har nu fungerande fiber!

LANDSBYGDSDELEN
Arbetet fortgår intensivt över hela området och skall enligt plan vara helt klart till
halvårsskiftet.
I nuläget omfattas ca 400 fastigheter och hos mer än hälften har arbeten påbörjats, flera beräknas tillkomma under arbetets gång. Se mer info i inlägget från Bäcks nedan.
Leif ordf