Problemlösning

Arbetet på landsbygden fortsätter i snabb takt. Det ena problemet efter det andra får sin lösning.

INFO från Bäcks:
Arbetet vid Tomten/Torp forstätter nu omgående sedan ett avtal i positiv anda tecknats med en strategiskt markägare i området.
Grävning kommer att påbörjas där i nästa vecka då man redan är i krokarna med
maskinerna.
Beträffade de återstående ledningsrättsärendena har nu Lantmäteriet kommit vidare och kommer att skicka ut kallelser till sammanträden.
Leif ordf.