Återställning i Hjärtum

Information från SLL AB

Kommunens upphandlade asfalterings entreprenör kommer att påbörja asfaltering så snart som möjligt. Kostnaden debiteras Telias entreprenör SLL Energi & Infrastruktur.

SLL meddelar att de normalt återställer ledningsschakt med asfalt kort efter färdigställande för att undvika väderpåverkan, framför allt under vinterhalvåret.

SLL beklagar att det inte skett i Hjärtum men SLL och kommunen arbetar tillsammans för att få det klart så snart som möjligt.

Vi hoppas att vädret är på vår sida!

Leif ordf.