Farten ökar och mera resurser kopplas till projektet!

Nu ingår även Markbaronen i återstarten av projektet och kommer att svara för gräv, schakt och även fiberblåsning.
BlankLink svarar för inkoppling och driftsättning.

Markbaronen kommer att jobba parallellt med BlackLink direkt mot Telia (Skanova) som nu själva tar den direkta projektledningen.

Markbaronen kommer att återuppta tomtschakter och kundinblåsningar samt färdigställa en stamledning.

BlackLink kommer att under torsdag till söndag (5-8/12) boka kunder i berörda områden, för att komplettera inomhusinstallationer.

Detta kan göras där överklaganden av ledningsrätterna inte stör arbetet.
Tre områden är utpekade, från Hjärtums telestation och nordväst mot Sollum, sedan Utby och Åkerström.

Leif ordf. HFEF