UTBYGGNADEN ÅTERUPPTAS!

Från Hjärtums telestation och nordväst mot Sollum – Utby och Åkerström.

Installationer i hus och inkoppling kommer att utföras av BlackLink Networks (BLN).

Arbetet startar omgående och BLN kommer nu vid uppstart att göra kundbesök hos berörda både på helger och kvällar med början redan denna helgen. Besöken är för att kontrollera de gjorda installationerna samt registrera anläggningens id-nummer.

I första hand skall redan gjorda ”torrinstallationer” driftsättas, sedan kan det finnas fastigheter alldeles efter kabelvägar som också lätt kan anslutas.

Målet är att ytterligare 50 talet abonnenter skall ha fiber före jul.

Detta är en nystart i områden där överklagandena av ledningsrätterna inte stoppar arbetet och påbörjas i tre områden: från Hjärtums telestation och nordväst mot Sollum, Utby och Åkerström

Leif  HFEF ordf.