Snart dags för ”lan-party” i Hjärtum.

Nysatsning på kvarstående områden.
En ny offentlig upphandling av entreprenad för resterande områden är på gång, med målet att arbete startas direkt, dock senast under april. Redan pågående arbeten främst riktade mot inkoppling i Hjärtum fortsätter som förut. Betydande arbete görs också för att minimera inverkan av ledningsrätter.

Tyvärr är det fortfarande så att de överklagade ledningsrätterna stör arbetet och vår ambition att förse hela bygden med möjlighet till bra internet och tv uppkopplingar.

Under vintern har Skanova (Telia) med hjälp av Markbaronen och BlackLink gjort extraordinära insatser, rättat till och slutfört arbeten, därmed har ytterligare ett 40-tal abonnenter kunnat driftsättas.

Till vår stora glädje har nu vår ungdomsgård Hjorten här i Hjärtum fått sin fiber och innan februari är slut kommer även Hjärtumsgården vara inkopplad.

Ett stort tack för de insatserna och den fortsatta energi som läggs ner för att ge oss fiber i hela området!

Leif ordf. HFEF