Arbetet fortsätter i området som planerat.

Läget 2020-04-23

Vårt område är pågående och inte påverkat av det stopp i bidragshanteringen som Jordbruksverket informerat om.

Upphandlingen av ny entreprenad i södra delen är nu i det närmaste klar. Det visade sig emellertid att arbetet med att ta fram bakgrundsmaterialet var mer omfattande än vad som kunde förutses, därför blev det en fördröjning, men det arbetet är nu klart.

När sedan avtalet är i hamn kommer vi att kunna beskriva mer hur arbetet fortsätter i olika delar.

I norra delen har ytterligare ett antal fastigheter installerats och anslutits. Vi hoppas sedan att vi inom kort skall få klart med en ledningsdragning för att kunna ansluta ytterligare ca 50 hushåll i Utby området.

Beträffande de överklagade ledningsrätterna har vi tyvärr ingen ny information.

Leif ordf.