Läget, en uppdatering av vad vi vet.

UPPHANDLINGEN

Underlaget för upphandlingen är äntligen färdigställt, återstående del för vårt område är nu klart och offentliggjort och vår förhoppning är ett snabbt svar från intresserade entreprenörer så att arbetet snart kan återupptas.

LEDNINGSRÄTTERNA

Svar om läget på ärendet har nu kommit från Mark och Miljö domstolen, nästa steg är att de begärt syn på de aktuella platserna. 

Kallelser till berörda utfärdas av domstolen och synen beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.

VALLENVÄGEN  –  UTBY

Kommunen har fortfarande inte meddelat grävtillstånd men arbetet att lösa frågan fortsätter.

Leif, ordförande