Ett positivt midsommarbesked!

Glad midsommar!

VALLENVÄGEN – UTBY
Grävtillståndet med kommunen är nu klart! Ytterligare ett 20 tal fastigheter kommer därmed att få sin fiber inkopplad.
Planering för arbetet sker under nästa vecka.


UPPHANDLINGEN
Pågår och så fort den är klar, så kommer information.


LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta än som redan publicerats.

” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”


Leif ordf.