Semester, men saker är på gång!

ÅKERSTRÖM

Här har återställningsarbete påbörjats under juli.

VALLENVÄGEN – UTBY
Grävtillståndet blev klart i juli och arbetet startades omedelbart för att ge de berörda abonnenterna sina uppkopplingar. Arbetet beräknas vara helt klart nu..


UPPHANDLINGEN – SISTA DELEN

För resterande del av projektet pågår upphandlingen och beräknas bli klar efter semestern, med målet att arbetet återupptas så snabbt det bara går.

Information om detta och hur fortsättningen blir, kommer så snart vi vet något..

LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta i nuläget, (än som redan publicerats)..
” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”
Vi har ingen information om handläggningstider och myndigheternas fortsatta agerande.

Leif ordf.