Semestern slut, intet nytt är också något att berätta.

Styrelsen har diskuterat och kommit fram till det jag skrev i rubriken, att även om vi inte har så mycket att berätta så kommer fortsättningsvis att regelbundet lägga ut information. Målet är att försöka få till ett inlägg ungefär var tredje vecka.
Dyker det upp viktig information dess emellan ska det läggas ut omedelbart.

UPPHANDLINGEN – FORTSATTA ARBETET
Utvärdering av anbuden pågår och beräknas bli klart inom kort.


LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta än som redan publicerats.
” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas
ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”
Vi har ingen information om handläggningstider och myndigheternas fortsatta agerande.


NYTILLKOMMANDE
Är man nyinflyttad eller har ändrat sig och inte har ett avtal om fiber skall man anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, detta för att överhuvudtaget
få möjlighet kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.
Avtalet måste sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande
men en absolut förutsättning för att få chansen i detta skede.
Leif ordf.